GEODETICKÁ KANCELÁŘ TOUŠEK

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Polohopisný a výškopisný plán

– podklad pro projekt stavby podle požadavku objednatele (dgn, dwg, dxf /měřítko/atributy prvků)

Vytyčení stavby

– vytyčení stavby podle projektu před realizací stavby

Inženýrské sítě

– zaměření a DSPS inženýrských sítí          ( sdělovací vedení, silnoproud, plyn, kanalizace, vodovod, rozvody tepla, veřejné osvětlení)podle směrnic odpovídajících správců sít

(O2, E.ON, ČEVAK, DTMM)

 

Zaměření stávajících stavů budov

– podklad pro rekonstrukci stávající budovy podle požadavku objednatele, pasporty budov a bytů (dgn, dwg, dxf / měřítko/atributy prvků)

Dokumentace skutečného provedení stavby

– zaměření stavby po jejím dokončení podle požadavku objednatele (budovy, komunikace, vodní díla, inženýrské sítě)

Práce v katastru nemovitostí

geometrické plány pro

vyznačení obvodu budovy,

rozdělení pozemku,

změnu hranic pozemků,

vymezení rozsahu věcného břemene.

- vytyčení hranice pozemků

 

Zdarma poskytujeme konzultace v rámci katastru nemovitostí.

 

Kontakt

GEO-MT MILOSLAV TOUŠEK

geo-mt@email.cz

Husova 240
384 21 Husinec

602 191 629

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode